ihzâr


ihzâr
(A.)
[ رﺎﻀﺣا ]
1. çağırma, huzura getirme.
2. hazırlama.
3. hazırlanma.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ihzar — is., esk., Ar. iḥżār Hazırlama, hazır etme Birleşik Sözler ihzar müzekkeresi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İHZAR — Hazır etmek. Hazırlamak. * Huzura getirmek. Derpiş etmek. * Mahkemeye gelmeyenleri cebren getirme müzekkeresi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ihzar — hazırlama; huzura getirme; sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne zorla getirtme …   Hukuk Sözlüğü

  • ihzar müzekkeresi — is., huk. Mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelmesini sağlamak için verilen yazılı emir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihzar etmek — 1. hazırlamak. 2. getirmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ihzar müzekkeresi — Mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelmesini sağlamak için verilen yazılı emir …   Hukuk Sözlüğü

  • İHZARAT — (İhzar. C.) Hazırlıklar, hazırlanmalar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • müzakere — is., Ar. muẕākere 1) Bir konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunma, oylaşma Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara da bulunan bütün arkadaşlarımı davete ve onlarla müzakere ve münakaşaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Atatürk 2) Sözlü… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BELKIS — Süleyman (A.S.) zamanında, Yemen de Sebe şehrinde hükümet süren Himyerîlerden bir melikedir. Süleyman (A.S.) bunu Filistin e çağırdı, geldi ve iman etti. (Bak: Taht ı Belkıs)(Hz. Süleyman (A.S.) Taht ı Belkısı yanına celb etmek için,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CELB-İ SURET — Uzakta olan bir şeyin sûretini resmini yanına getirmek.(... Hz. Süleyman (A.S.) taht ı Belkıs ı yanına celbetmek için vezirlerinden bir âlim i ilm i celb dedi: Gözünü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim. olan hâdise i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük